NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

GÓP Ý DỰ THẢO

STTTiêu đề Văn bảnNgày đăngBắt đầuHết hạn
Chưa có dữ liệu
STTTiêu đề Văn bảnNgày đăngBắt đầuHết hạn
1 Công văn về việc góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của CBCCVC&NLĐ trong cơ quan hành chính, ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh 09/11/2021 09/11/2021 12/11/2021
2 Công văn về việc góp ý dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021
3 Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính 09/11/2021 09/11/2021 15/11/2021
4 Lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 29/10/2020 29/10/2020 10/11/2020

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO

   
Số tin/trang:
select
 Trang 5 trong 14, tổng 68 tin tức.
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu 25/04/2021
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
Thí điểm mua bán điện trực tiếp 25/04/2021
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện.
Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức 30/03/2021
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đề xuất 16 nhóm dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại Trạm Y tế xã 30/03/2021
Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định nội dung chi tiết gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
Lấy ý kiến nhân dân về quy trình đăng ký cư trú 16/03/2021
Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú.

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012755357

Hôm nay: 5734
Hôm qua: 8326
Tháng này: 14060
Tháng trước: 257487
Năm này: 2332610
Năm trước: 2235546