Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện
Số/Ký hiệu: 4/BCĐ-VHTT
Ngày ban hành: 14/09/2020
Người ký: Trương Công Hùng - Phó Trưởng Ban
Ngày hiệu lực: 14/09/2020
V/v kiểm tra công nhận các danh hiệu Văn hoá năm 2020
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 VHTT_Cong_van_xet_cac_danh_hieu_VH_nam_2020.signed.pdf 1,15 Mb
2 Bang_cham_diem_co_quan__don_vi__doanh_nghiep_2020.doc 122 Kb
3 Bang_cham_diem_Toc_VH.doc 47 Kb
4 Bang_diem_xa_dat_chuan_VH_Nong_thon_moi.doc 98,5 Kb
5 Bang_tu_danh_gia_thuc_hien_tieu_chi_binh_xet_GDVH_(Mau_so_3).docx 21,82 Kb
6 Bang_tu_danh_gia_thuc_hien_tieu_chi_binh_xet_GDVH_(Mau_so_3)_2.docx 21,82 Kb
7 Bang_tu_danh_gia_tieu_chi_binh_xet_khu_dan_cu_van_hoa_(Mau_so_5).docx 21,65 Kb
8 Mau_bao_cao_So_lieu_dsvh_2020_gui_xa__TT.doc 51 Kb
9 Thang_diem_ap_dung_binh_xet_GDVH_-_Danh_cho_CBCCVC_va_NLD_(Mau_so_4B).docx 21,11 Kb
10 Thang_diem_ap_dung_binh_xet_GDVH_-_Danh_cho_CBCCVC_va_NLD_(Mau_so_4B)_2.docx 21,11 Kb
11 Thang_diem_ap_dung_binh_xet_GDVH_(Mau_so_4).docx 20,94 Kb
12 Thang_diem_ap_dung_binh_xet_khu_dan_cu_van_hoa_(Mau_so_6).docx 24,29 Kb