Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện
Số/Ký hiệu: 05/BCĐ-VH&TT
Ngày ban hành: 10/09/2019
Người ký: Trương Công Hùng - Phó Trưởng ban
Ngày hiệu lực: 10/09/2019
Công văn về việc kiểm tra công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 CV_05._kiem_tra_cong_nhan_cac_danh_hieu_VH_nam_2019.signed.pdf 2,26 Mb
2 Bang_cham_diem_co_quan__don_vi__doanh_nghiep_2019.doc 122 Kb
3 Bang_tu_danh_gia_thuc_hien_tieu_chi_binh_xet_GDVH_(Mau_so_3).docx 21,82 Kb
4 Thang_diem_ap_dung_binh_xet_GDVH_-_Danh_cho_CBCCVC_va_NLD_(Mau_so_4B).docx 21,11 Kb