NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh sách người phát ngôn

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND huyện

Võ Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0985.007.199

hungchulai@gmail.com

2

Thị trấn Hà Lam

Nguyễn Thọ

Chủ tịch UBND

0935.765.136


3

Xã Bình An

Lê Hồng Thiết

Chủ tịch UBND

0937.800.212

lehongthiet@gmail.com

4

Xã Bình Chánh

Hồ Chí Dũng

Chủ tịch UBND

0905.029.474

5

Xã Bình Dương

Đặng Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0914.035.559


6

Xã Bình Đào

Trần Thế Vinh

Chủ tịch UBND

0935.300.545

vinhrauca@gmail.com

7

Xã Bình Định Bắc

Phan Thị Hiệp

Chủ tịch UBND

0766.686.010


8

Xã Bình Định Nam

Nguyễn Văn Việt

Chủ tịch UBND

0772.432.466

9

Xã Bình Giang

Nguyễn Đình Tùng

Chủ tịch UBND

01697.166.619

binhgiangtb@gamil.com

10

Xã Bình Hải

Nguyễn Văn Châu

Chủ tịch UBND

0932.410.243

11

Xã Bình Lãnh

Nguyễn Tấn Thiện

Chủ tịch UBND

0905.424.547

(02356).727.366

thiennguyen.1981@gmail.com

12

Xã Bình Minh

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch UBND

0935.347.611

13

Xã Bình Nam

Phạm Công Quốc

Chủ tịch UBND

0988.231.750

14

Xã Bình Nguyên

Nguyễn Thanh

Chủ tịch UBND

0983.039.500


15

Xã Bình Phú

Lê Văn Thôi

Chủ tịch UBND

0977.043.885


16

Xã Bình Phục

Lê Thông

Chủ tịch UBND

0905.326.401

binhphucthangbinh@gmail.com

17

Xã Bình Quế

Nguyễn Thái Hậu

Chủ tịch UBND

01676.778.300

nguyenthaihau81@gmail.com

18

Xã Bình Quý

Đặng Tấn Dục

Chủ tịch UBND

ubndbinhquy@gmail.com

19

Xã Bình Sa

Châu Quang Anh

Chủ tịch UBND

0986.100.068

chauquanganhbs@gmail.com

20

Xã Bình Trị

Lê Viết Mãnh

Chủ tịch UBND

0983.928.427

levietmanh@gmail.com

21

Xã Bình Triều

Nguyễn Ba

Chủ tịch UBND

0906.446.824

ubndbinhtrieu@gmail.com

22

Xã Bình Trung

Lê Văn Cường

Chủ tịch UBND

0935.673.453

ubndxabinhtrung.thangbinh

@gmail.com

23

Xã Bình Tú

Nguyễn Đình Yến

Chủ tịch UBND

0932.444.971

ndthienlam@gmail.com

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012213716

Hôm nay: 4111
Hôm qua: 6646
Tháng này: 161903
Tháng trước: 307445
Năm này: 1790969
Năm trước: 2235546