NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Ủy ban nhân dân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Hùng Võ Văn Hùng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 0985.007.199
hungvv@quangnam.gov.vn
2 Húy Nguyễn Văn Húy HUV, Phó Chủ tịch 0905.356.732
huynv1@quangnam.gov.vn
3 Sơn Trương Công Sơn HUV, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
4 Phước Phạm Văn Phước UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện - Ủy viên
5 Xuân Trần Văn Xuân UV BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện - Ủy viên 0913430032
6 Đồng Phan Phước Đồng Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện - Ủy viên
dongpp@quangnam.gov.vn
7 Dũng Võ Tiến Dũng HUV, Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên
dungvt2@quangnam.gov.vn
8 Hồng Nguyễn Đình Hồng HUV, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên
9 Trang Bùi Thị Trang HUV, Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên
10 Khiết Đoàn Thanh Khiết HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT - Ủy viên
khietdt@quangnam.gov.vn
11 Ánh Võ Thị Ngọc Ánh HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội - Ủy viên
anhvtn3@quangnam.gov.vn
12 Hùng Trương Công Hùng HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên
hungtc@quangnam.gov.vn
13 Tuyển Phan Văn Tuyển HUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Ủy viên
tuyenpv@quangnam.gov.vn
14 Sang Cao Ngọc Sang HUV, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường - Ủy viên
sangcn@quangnam.gov.vn
15 Hòe Phạm Phú Hòe Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Ủy viên 0905.165.195
hoepp@quangnam.gov.vn

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012213844

Hôm nay: 4239
Hôm qua: 6646
Tháng này: 162031
Tháng trước: 307445
Năm này: 1791097
Năm trước: 2235546