default Orange

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 42-KH/HU
Ngày ban hành: 23/01/2017
Người ký: Nguyễn Đức Tám - Phó Bí thư
Ngày hiệu lực: 23/01/2017
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 KH_42.pdf 9,63 Mb