NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thuế

Huyện Thăng Bình tổng kết công tác thuế năm 2016, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017

Tác giả: Vũ Hà Ngày đăng: 9:29 | 20/01/17 Lượt xem: 2836

UBND huyện Thăng Bình vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2017. Ông Hồng Quốc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình chủ trì. Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo Chi cục Thuế và Đội trưởng các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế đã đến tham dự.


     Năm 2016 tổng thu NSNN đến ngày 31/12/2016 là 107.841,9 triệu đồng, đạt 140% so với dự toán pháp lệnh, 138% so với dự toán HĐND huyện, 133% so với dự toán phấn đấu Cục Thuế giao và bằng 125% so với cùng kỳ năm trước, có 8/9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu.
     Trích báo cáo trình bày tại Hội nghị:
     ...Tổng thu thuế (trừ khoản thu khác ngân sách, thu cố định tại xã, thu phí-lệ phí và tiền sử dụng đất) thực hiện 68.949,86 triệu, đạt 136% dự toán pháp lệnh, đạt 135% dự toán HĐND huyện và  tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.
     Để có được kết quả trên, trong thời gian qua Chi cục Thuế đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và cơ quan thuế cấp trên; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức mặt trận, đoàn thể và chính quyền địa phương. Sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thuế. Sự vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, thái độ chấp hành chính sách thuế của người nộp thuế.
     Kết quả từng nguồn thu sắc thuế như sau:
     - Thuế CTN-NQD thu được 49.015,87 triệu đồng, đạt 140% dự toán pháp lệnh và dự toán HĐND huyện,  tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Số thu doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh (kể cả doanh nghiệp vãng lai) thu 41.241,746 triệu đồng, tăng 53% so với cùng kỳ  và chiếm 84% trong lĩnh vực này, là do tập trung đẩy mạnh công tác thu xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh (13,943 triệu đồng); lĩnh vực hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thu 7.774,124 triệu đồng tăng 16,8% so cùng kỳ năm 2015,  nhờ thực hiện tốt công tác kê khai , lập, duyệt bộ thuế hộ khoán năm 2016.
     - Thuế TNCN thu được 4.945,46 triệu đồng, đạt 123,6% so với dự toán pháp lệnh và dự toán HĐND huyện, đạt 117,7% dự toán phấn đấu và tăng 25,8% so với cùng kì năm trước.  Nguồn thu này tăng so với cùng kỳ năm trước là do công tác lập bộ hộ khoán đảm bảo yêu cầu, đưa vào quản lý thuế đối với mua bán chuyển nhượng bất động sản và cho thuê tài được chặt chẽ hơn.
     - Tiền thuê đất thu được 516,43 triệu đồng, đạt 114,7% so với dự toán giao và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu này tăng ít so với năm 2015 là do năm 2016 thực hiện miễn giảm tiền thuê đất ưu đãi đầu tư đối với địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP.
     - Lệ phí trước bạ thu được 14.215,11 triệu đồng, đạt 134%  dự toán pháp lệnh, 129% dự toán HĐND huyện và dự toán phấn đấu, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu này chủ yếu là thu lệ phí trước bạ ô tô là 370 chiếc, số thuế  7.775,44 triệu đồng; trước bạ xe máy là 8.162 chiếc, số thuế 5.374,97 triệu đồng.
     - Tiền SD đất thu được 26.691,42 triệu đồng, đạt 148% so với dự toán pháp lệnh và dự toán HĐND huyện, đạt 140% so với dự toán phấn đấu Cục Thuế giao, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Nguồn thu này vượt dự toán phấn đấu; vì năm nay có 3.195 triệu đồng thu từ bán đấu giá tài sản gắn liền với đất tại xã Bình Trung, khu tái định cư tại xã Bình Dương, Bình Minh, Bình Phục và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 7.100 triệu đồng.
     - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu được 256,99 triệu đồng, đạt 64% so với dự toán pháp lệnh, 51,4% so với dự toán HĐND huyện và dự toán phấn đấu, bằng 47,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu này thu đạt thấp; vì năm 2016 thực hiện miễn, giảm thuế theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP đối với đất ở trong hạn mức, đồng thời được miễn giảm thuế SD đất phi NN theo Luật số 106/2016/QH13.
     - Phí, lệ phí tính cân đối thu được 1.742 triệu đồng, đạt 102,4% so với dự toán và bằng 75,8% so với cùng kỳ năm trước.
     - Thu khác NSNN tính cân đối thu được 7.410 triệu đồng, đạt 168% so với dự toán và tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay số thu tăng so với năm trước là do khoản thu hồi các khoản chi năm trước hơn 2.000 triệu đồng.
     - Thu cố định tại xã thu được 2.845,7 triệu đồng, đạt 118,5% dự toán pháp lệnh, 105% dự toán HĐND huyện và tăng 19% so với cùng kì năm trước.
     - Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 202,68 triệu đồng.
     Cũng trong dịp này UBND huyện Thăng Bình trao tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào nhiệm vụ công tác thuế năm 2016 nhằm kịp thời động viên, khuyến khích phong trao thi đua, cụ thể như sau:
     I. Tập thể:
     1. Ủy ban nhân dân xã Bình Trị
     2. Ủy ban nhân dân xã Bình Phú
     3. Ủy ban nhân dân thị trấn Hà Lam
     4. Ủy ban nhân dân xã Bình An
     5. Ủy ban nhân dân xã Bình Tú
     6. Ủy ban nhân dân xã Bình Đào
     7. Ủy ban nhân dân xã Bình Minh
     8. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình
     9. Đội thuế Liên xã số 2 - Chi cục Thuế huyện Thăng Bình.
     II. Cá nhân:
     1. Ông Đoàn Ngọc Tùng - Chánh Thanh tra huyện Thăng Bình;
     2. Ông Phan Minh Bắc - Đội trưởng Đội thuế số 1, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình.
    3. Ông Phạm Thành Sang - Công chức Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình.
     Với kinh tế huyện nhà đã phát triển nhưng chưa bền vững, việc thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó thời tiết, dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Do đó, Chi cục Thuế phải phát huy hết thời cơ, thuận lợi, nổ lực khắc phục khó khăn thách thức; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 đạt và vượt dự toán trên giao.
     Để phát huy nội lực, Chi cục Thuế đưa ra 05 nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế năm 2017, cần phải triển khai thực hiện đồng bộ và kịp thời, cụ thể:
     1. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2017 giao là 94.100 triệu đồng.
     2. Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
    3. Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thu thuế xây dựng cơ bản vãng lai, tăng cường công tác thu hồi nợ thuế. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp và tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách nhà nước.
     4. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế.
    5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.
V.H
V.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012425488

Hôm nay: 8487
Hôm qua: 11932
Tháng này: 186035
Tháng trước: 187640
Năm này: 2002741
Năm trước: 2235546