NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thuế

Hội nghị triển khai chính sách thuế mới và đối thoại với Doanh nghiệp quý 4/2016

Tác giả: Vũ Hà Ngày đăng: 9:49 | 23/11/16 Lượt xem: 2371

Thực hiện chương trình Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2016 của Tổng cục Thuế, sáng ngày 17/11/2016 Chi cục Thuế huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp. Đây là hoạt động định kỳ của cơ quan thuế, khi có chính sách thuế thay đổi, khi có nhiều vướng mắc về thuế cần giải đáp hướng dẫn cho người nộp thuế.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị
     Hội nghị tập huấn lần này chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính, nội dung cần triển khai. Theo đó, tại Hội nghị các báo cáo viên đã nêu bật những điểm mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2016. Thông tư này hướng dẫn về đăng ký thuế nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý đăng ký, cấp mã số thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thuế thông qua việc giảm bớt thủ tục, giảm bớt các chỉ tiêu không cần thiết trên mẫu biểu tờ khai đăng ký thuế; đồng thời giải quyết các vướng mắc của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện đăng ký thuế; hướng dẫn những kiến thức cơ bản về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức…
     Cũng tại Hội nghị này một số nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC cũng được triển khai như: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính). Các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) và các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành, trừ khoản 2 Điều này; Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016. Triển khai nội dung Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài. Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp. Căn cứ vào vốn hoặc doanh thu và mức lệ phí môn bài, cơ quan thuế rà soát và lập bộ lệ phí môn bài, thông báo lệ phí môn bài phải nộp cho tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình và triển khai quản lý thu lệ phí môn bài theo quy định của Nghị định này.
     Hội nghị được nghe đối thoại của doanh nghiệp. Thông qua đối thoại này, cơ quan thuế cung cấp cho người nộp thuế những thông tin mới về chính sách thuế, giải quyết vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp tự giác chấp hành, thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế.
     Việc tổ chức đối thoại giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp nhằm tiếp cận các thông tin về tình hình thực hiện chính sách thuế, phát hiện vướng mắc trong tổ chức thực hiện để giải quyết ngay các vướng mắc theo thẩm quyền, đề xuất cấp trên sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Những vướng mắc về chính sách thuế của doanh nghiệp sẽ được trả lời kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đạt kết quả cao nhất./.
V.H
V.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012409625

Hôm nay: 4556
Hôm qua: 9928
Tháng này: 170172
Tháng trước: 187640
Năm này: 1986878
Năm trước: 2235546