NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nông thôn mới

Kinh nghiệm phát huy vai trò của tộc, họ tham gia xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 11:27 | 14/08/18 Lượt xem: 2135

Xác định vai trò của tộc họ có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của việc xây dựng xã nông thôn mới, góp phần xây dựng và đưa các thiết chế văn hóa đến với cộng đồng dân cư, tộc họ văn hóa. Thời gian qua, mô hình “Tộc văn hóa” từng bước được phát triển, trở thành một trong những nội dung thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xã Bình Trung là một trong những địa phương làm tốt công tác vận động tộc, họ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

     Trên địa bàn xã Bình Trung hiện có khoảng 30 tộc họ lớn nhỏ đang sinh sống, trong đó đã có 16 tộc xây dựng Tộc ước văn hóa. Thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương, nhiều tộc họ trong xã đã đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương vận động con cháu tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới.
     Trên cơ sở Quy ước đã đề ra, các tộc, họ đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo được sự đồng thuận cao trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. đô thị văn minh”. Vai trò của tộc, họ trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện qua nhiều hoạt động, những việc làm thiết thực. Tích cực vận động nhắc nhở con cháu thực hiện tốt 06 nội dung xây dựng Tộc ước văn hóa và 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhiều tộc, họ đã tích cực vận động con cháu đóng góp tiền của, công sức, hiến hàng ngàn mét vuông đất, giải tỏa mặt bằng, chặt đốn cây cối, dịch chuyển tường rào, di dời hàng trăm mồ mả để hiến đất xây dựng các công trình tại địa phương. Tiêu biểu như Tộc Lê, Tộc Nguyễn Văn…..thôn Trà Long, Tộc Nguyễn Tấn thôn Tứ Sơn,...; Tộc Ngô - Kế Xuyên 1 đã xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã.
     Ngoài ra, dòng tộc còn giữ vai trò quan trọng trong việc giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình; làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài; góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn; thực hiện tinh thần tương thân tương ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với các tộc, họ khác trong cộng đồng dân cư. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình, tộc, họ văn hoá, thực hiện tốt mô hình tộc, họ 03 không (không nghèo đói – không thất học – không tội phạm); đồng thời thực hiện hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn, bất hoà giữa con cháu, tăng cường mối đoàn kết gắn bó trong dòng tộc…
     Nét nổi bật của chương trình xây dựng nông thôn mới là đời sống nhân dân trong xã nói chung, từng tộc họ nói riêng đã được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hoá, cơ sở hạ tầng…được quan tâm đầu tư. Hệ thống kênh mương, đường giao thông liên thôn, liên xã, giao thông nội đồng được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất nông nghiệp, giao thương hàng hóa, thúc đẩy các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
     Qua hơn 5 năm phát động, triển khai tổ chức thực hiện, với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các tộc, họ. Cuối năm 2017 xã Bình Trung đã hoàn thành 19 tiêu chí và đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được, đã chứng tỏ cộng đồng dòng tộc giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tộc Ngô - Kế Xuyên đã tích cực vận động con cháu tham gia xây dựng KDC nông thôn kiểu mới
     Với những chuyển biến tích cực như vậy, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong công tác vận động, phát huy vai trò của tộc, họ tham gia xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Trung, đó là:
     1. Cần nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng cấp trên, phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm dân biết - dân bàn – dân làm – dân kiểm tra, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Cán bộ, đảng viên phải đi đầu gương mẫu, gắn bó với nhân dân để mọi công việc được thuận lợi hơn.
     2. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phải là giải pháp quan trọng hàng đầu, làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công sức và chủ động thực hiện là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình.
     3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo được phong trào thi đua trong quần chúng, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của người dân.
     4. Cần phát huy tối đa vai trò của tộc, họ trong mọi phong trào, đặc biệt là công tác tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, duy trì, nhân rộng các mô hình tộc, họ tiêu biểu trong tham gia xây dựng NTM. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở cộng đồng dân cư nhằm động viên, khuyến khích các tộc, họ làm tốt công tác vận động gia đình, người thân tham gia xây dựng NTM.
     5. Các tộc, họ tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình con cháu trong tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt Quy ước của tộc đề ra.
     6. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền có vai trò rất quan trọng, thực tiễn cho thấy nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thực sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì nơi đó mọi việc sẽ thành công.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00009076373

Hôm nay: 1443
Hôm qua: 5496
Tháng này: 1443
Tháng trước: 164763
Năm này: 889172
Năm trước: 1845672