NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một số dấu ấn nổi bật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Huyện đoàn Thăng Bình

Tác giả: Phan Thị Chính Ngày đăng: 10:25 | 09/04/21 Lượt xem: 430

Nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm từ 2016- 2020, Huyện Đoàn Thăng Bình đã chú trọng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện rất hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thực sự đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng nhân dân, xứng đáng là một trong những tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.     Vượt lên thực tiễn khó khăn
     Là tập thể chỉ có 4 cán bộ biên chế và liên tiếp trong các năm gần đây, một đồng chí Phó Bí thư Huyện Đoàn được cử đi học cử nhân tập trung và một đồng chí chuyên viên được chuyển công tác, cơ quan chỉ còn có 02 đồng chí cán bộ lãnh đạo với một khối công việc đồ sộ của ba mảng công tác Đoàn- Hội- Đội; quản lý điều hành 37 cơ sở Đoàn và đoàn trực thuộc (22 Đoàn xã, thị trấn, 05 Đoàn trường THPT, 10 đoàn trực thuộc), 267 chi đoàn; 34 cơ sở hội; 50 liên đội; 7.089 đoàn viên trên một địa bàn huyện rất rộng với nhiều đơn vị hành chính cấp xã, nhưng với một niềm tin, ý chí, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu rất cao, Huyện Đoàn đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đặc biệt, đã đạt nhiều thành tích đáng kể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Đổi mới công tác giáo dục truyền thống
     Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ nên trong các năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo, định hướng các cấp bộ Đoàn cơ sở triển khai các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi trong tình hình mới.Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, nói chuyện truyền thống; gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, hội trại truyền thống; tìm về địa chỉ đỏ; du khảo về nguồn; hành trình đến quê hương các anh hùng, liệt sĩ; nhận chăm sóc các di tích lịch sử; tổ chức chiếu phim về chiến thắng lịch sử Điện Biên; cấp huyện tổ chức nhiều hội thi như Hội thi “Âm vang chiến thắng Điện Biên và cuộc đấu tranh Hà Lam – Chợ Được”, Diễn đàn “Tiếp lửa truyền thống”, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống lịch sử huyện Thăng Bình”; tổ chức 02 lần liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, 35 lần lưu diễn nhóm Tuyên truyền ca khúc cách mạng. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 112 đợt tuyên truyền, 178 buổi triển khai, học tập, 214 buổi, cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng - Đoàn, pháp luật; 210 buổi nói chuyện thời sự, tọa đàm, giao lưu, diễn đàn về lý tưởng cách mạng của thanh niên trong thời kỳ mới, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc,… thu hút 98.670 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.Việc tổ chức nhiều chương trình hoạt động với nội dung và hình thức phong phú sát với nhiệm vụ chính trị và gắn với các sự kiện chính trị, xã hội của quê hương, đất nước; lực lượng thanh niên tự nguyện tham gia rất đông đảo là nhờ vào sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác trong phương pháp tập hợp và giáo dục thanh niên. Nhờ đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn và thanh niên của huyện đã đem lại những giá trị to lớn, khơi dậy lý tưởng cách mạng, hoài bão, ước mơ cho tuổi trẻ; có tác dụng trong việc định hướng mọi suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ trong học tập và làm theo gương Bác.
     Sáng tạo trong công tác giảm nghèo bền vững
     Thực hiện nhiệm vụ lớn, trọng tâm, xuyên suốt trong chủ trương của Huyện ủy và Tỉnh đoàn Quảng Nam về công tác giảm nghèo, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo xây dựng và sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động “Đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2020”. Theo đó, đã hướng dẫn cho các đơn vị lựa chọn việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế từng hộ gia đình. Chỉ đạo 100% các đơn vị cụ thể hóa văn bản và đăng ký danh sách giúp đỡ. Triển khai những văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai; theo dõi, kiểm tra thường xuyên tiến độ thực hiện và đưa nội dung giảm nghèo bền vững vào Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cuối năm. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo của Huyện đoàn đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng.
     Nhiều chương trình hoạt động mang ý nghĩa truyền thống và nhân văn sâu sắc như: khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách; trao phương tiện sinh kế vật nuôi, cây giống, máy móc và các vật dụng thiết yếu giúp đỡ các chủ hộ thanh niên nghèo và các hộ nghèo có con em là thanh thiếu niên, học sinh. Hiện nay, đã nhận đỡ đầu 50 em nuôi khăn quàng đỏ và 51 em nuôi của Đoàn với số tiền thường xuyên 200.000 - 500.000 đồng/ tháng; nhận đỡ đầu thường xuyên cho 02 em học sinh nghèo với tổng số tiền 12.000.000 đồng/năm.
     Đặc biệt, số tiền mà Huyện đoàn đã vận động để thực hiện công tác giảm nghèo trong 05 năm qua lên đến hơn 01 tỷ đồng. Từ đây, đã giúp hơn 50 hộ thoát nghèo, các hộ còn lại đang tiếp tục được giúp đỡ, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương, chính sách giảm nghèo của địa phương.
      Dấu ấn từ các hoạt động tình nguyện, công trình, phần việc ý nghĩa của thanh niên
     Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, các hoạt động tình nguyện, xung kích đã được tổ chức thường xuyên và hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị cụ thể. Trong giai đoạn 2016-2020, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức được hơn 2540 đợt tình nguyện, 170 ngày Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, 45 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, 300 lần ra quân vì môi trường, đã thắp sáng đường quê được hơn 300km, bê tông hóa 1223km bê tông nông thôn, trồng hơn 13500 cây xanh với sự tham gia của 30.675 lượt ĐVTN tham gia. Cấp huyện, đã triển khai thực hiện được 09 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn cơ sở đã thực hiện được 223 công trình và 2.352 phần việc thanh niên, làm lợi gần 06 tỷ đồng. Tất cả đã góp phần khơi dậy tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào vận động toàn dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; lưu dấu ấn đẹp đẽ về lực lượng Đoàn thanh niên xung kích hùng hậu đã không ngại gian khó, thi đua làm theo lời dạy của Bác vì an sinh xã hội, vì cuộc sống ngày càng tươi đẹp và vì hạnh phúc của nhân dân.
     Dấu ấn thành tích
     Rất đáng tự hào, Huyện đoàn Thăng Bình liên tiếp sở hữu những thành tích xuất sắc trong 03 năm liền được BCH Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Quảng Nam, BCH Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng; là đơn vị 04 năm liền đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc”; nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng giá trị của các cấp và ngành liên quan. Đặc biệt, nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW (2016-2020), Huyện đoàn Thăng Bình được chọn là một trong những tập thể xuất sắc được Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình tuyên dương, khen thưởng.
     Những định hướng mới
     Trao đổi về một số định hướng chủ yếu về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Châu Xuân Quang- Phó Bí thư Huyện Đoàn đã nhấn mạnh, trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ và cơ quan. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong chi bộ đăng ký nội dung làm theo phù hợp với nhiệm vụ công việc được phân công. Lấy kết quả học tập, làm theo Bác là một tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt,gương thanh niên tiêu biểu. Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối cán bộ đoàn với việc xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,‘‘tự diễn biến’,‘‘tự chuyển hóa’’trong nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN và quần chúng nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    Có thể nói, những dấu ấn nổi bật trong hàng khối chương trình và phần việc mà tuổi trẻ Thăng Bình đã làm được trong 05 năm qua đã khẳng định được vai trò “đầu tàu” lãnh đạo mang tính quyết định của các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở và sự cần thiết của việc tổ chức xây dựng một môi trường hoạt động của Đoàn tốt nhất để giáo dục, rèn luyện đồng thời tạo cơ hội, điều kiện cho tuổi trẻ phát huy phẩm chất và năng lực; trí tuệ, bản lĩnh cách mạng; thế mạnh, tiềm năng; sự năng động, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm để biến khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức và cá nhân thành hiện thực sống động. Những thành tích nổi trội tiêu biểu trên của cán bộ Đoàn và thanh niên Thăng Bình đã thực sự tạo ra hiệu ứng tốt đẹp lan tỏa mạnh mẽ trong lớp trẻ và nhân dân, tô đậm thêm những giá trị và ý nghĩa to lớn của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đối với tất cả chúng ta nói chung và tuổi trẻ nói riêng trong điều kiện cách mạng mới hiện nay.
P.T.C

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012408673

Hôm nay: 3604
Hôm qua: 9928
Tháng này: 169220
Tháng trước: 187640
Năm này: 1985926
Năm trước: 2235546