Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!                                                                                            Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi & triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Ngày đăng: 23:15 | 18/06/18 Lượt xem: 1921

Sau gần 8 tháng triển khai thực hiện Đề án Thống nhất đầu mối Kiểm soát chi trên địa bàn, đơn vị Kho bạc nhà nước (KBNN) Thăng Bình đã nhận được sự đồng thuận, và quan tâm chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo chính quyền địa phương, của các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại địa bàn nên việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt được một số kết quả bước đầu rất khả quan cụ thể:

     Đối với đơn vị sử dụng NSNN/chủ đầu tư chủ động làm thủ tục tạm ứng, thanh toán các khoản chi NSNN đến KBNN gửi hồ sơ cả chi đầu tư, chi thường xuyên đến một công chức kiểm soát chi tại quầy giao dịch. Các giao dịch thanh toán của các khoản chi NSNN diễn ra nhanh chóng. Khách hàng được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về hồ sơ thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ, thanh toán chuyển tiền, không phải đi lại nhiều nên rất đồng tình, ủng hộ việc triển khai Đề án thống nhất một đầu mối kiểm soát chi của hệ thống KBNN.
     Đối với đơn vị KBNN đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN ban hành kèm theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Tổng Giám đốc KBNN đã được công khai theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008 tại quầy giao dịch.
     Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức KBNN Thăng Bình, công tác kiểm soát chi cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ theo quy định. Lũy kế thanh toán từ ngày từ 01/10/2017 đến 31/05/2018 hơn 1.935 tỷ đổng, trong đó chi NSTW: 241,1 tỷ tỷ đông, chi NS địa phương 1.693.9 tỷ đồng.
     Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi đơn vị KBNN Thăng Bình từ đầu năm đến thời điểm 31/5/2018 cũng đã hướng dẫn hơn 650 lượt hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý để đơn vị bổ sung, hoàn thiện lại chứng từ.
     Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN là phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg.
     Hơn thế nữa đề án đáp ứng đúng yêu cầu, chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính, đây cũng là tiền để để thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, với các hoạt động trên nền tảng Công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử; mà trước mắt theo kế hoạch và lộ trình đã được phê duyệt cụ thể:
     KBNN triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN trên diện rộng từ ngày 01/02/2018 cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
     Các thông tin về dịch vụ công và điều kiện tham gia các dịch vụ công trực tuyến của KBNN được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại hai địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn và http://kbnn.botaichinh.gov.vn.
N.T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Thông báo

Thống kê truy cập

00009309147

Hôm nay: 9290
Hôm qua: 10234
Tháng này: 53658
Tháng trước: 180559
Năm này: 1121946
Năm trước: 1845672