NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 8:24 | 12/11/19 Lượt xem: 429

     Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có những chuyển biến tích cực về mặt chất lượng, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã tạo nên những khởi sắc ở các khu dân cư trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Thăng Bình năm 2019.
     Phong trào đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng đã tạo động lực góp phần vận động nhân dân đẩy mạnh việc phát triển kinh tế cải thiện đời sống, thực hiện chủ trương giảm nghèo của huyện. MTTQ các xã, thị trấn đã phát động nhân dân ở cộng đồng dân cư đầu tư vốn, kỹ thuật, tổ chức những vùng chuyên canh nhằm nâng giá trị kinh tế trên diện tích canh tác, sản phẩm chăn nuôi, tạo ra những sản phẩm hàng hóa bằng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Các khu dân cư ở thị trấn Hà Lam phát triển ngành nghề kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch giải quyết việc làm nâng cao mức sống nhân dân trên địa bàn, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phù hợp với các tiêu chí về đô thị văn minh. Thực hiện cuộc vận động, thời gian qua các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức tạo vốn để giúp cho đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất cải thiện đời sống như: Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động nguồn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, chị em nghèo vay sản xuất, mô hình hỗ trợ bò giống cho phụ nữ nghèo đơn thân. Quỹ hỗ trợ nông dân duy trì hoạt động để phát triển sản xuất, giải quyết cho hàng trăm hộ vay, hàng năm đã có hàng trăm nông dân được bình chọn danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội Cựu chiến binh với phong trào giúp nhau làm kinh tế đã vận động nguồn quỹ giúp cho hội viên nghèo vay phát triển sản xuất. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào lập thân, lập nghiệp đã tổ chức tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên. Trong năm 2019, toàn huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo” gần 22 tỷ đồng, đặc biệt trong chương trình “Chung tay vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với UBND huyện tổ chức trong tháng 10/2019 đã huy động được 2,168 tỷ đồng. Trong năm từ nguồn vận động các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đăng ký ủng hộ. Đã triển khai xây mới, sửa chữa 260 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 30 hộ, số tiền là 160 triệu; trợ cấp khó khăn, ốm đau số tiền hơn 05 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ nghèo hằng năm.

Hội nghị sơ kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
và tuyên dương, khen thưởng năm 2019
     Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái được chú trọng với các hoạt động văn hóa ngày càng phong phú và thiết thực huy động sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư khi tham gia phong trào. Cùng với sự đầu tư của nhà nước cho văn hoá, nhân dân còn tham gia đóng góp ngày công, tiền để xây dựng cơ sở vật chất văn hoá. Có 106/106 khu dân cư trong toàn huyện đã xây dựng, sắp xếp lại nhà văn hoá làm điểm sinh hoạt cộng đồng sau khi thực hiện việc sáp nhập; các thiết chế văn hoá ở khu dân cư từng bước được xây dựng hoàn thiện phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng khu dân cư. Năm 2019, nguồn quỹ khuyến học huy động từ các tộc, họ lên đến hàng tỷ đồng, cấp phát học bổng và trợ giúp học tập cho con em gia đình nghèo, duy trì việc phát thưởng cho các em có thành tích tốt trong học tập. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã cụ thể hóa nội dung tiêu chí cuộc vận động để phấn đấu thực hiện và bình xét danh hiệu. Chất lượng KDC văn hóa, GĐVH có chuyển biến theo hướng tích cực. Năm 2019, 89/106 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 43.616/50.686 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 86,05%. Đến nay, toàn huyện có 168/241 tộc được công nhận danh hiệu Tộc văn hóa. Có 54 tộc và 106 khu dân cư đăng ký mô hình không rãi vàng mã khi đưa tang. Các danh hiệu thi đua được tổ chức biểu dương, khen thưởng gắn với dịp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” hằng năm. “Ngày hội đoàn kết đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” đã trở thành ngày hội truyền thống ở khu dân cư. Đây cũng là dịp sinh hoạt chính trị - xã hội rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất và tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở từng khu dân cư, biểu dương các khu dân cư văn hóa, tổ đoàn kết xuất sắc, gia đình văn hóa và các cá nhân tiêu biểu; đồng thời ngày Hội cũng là dịp để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.
     Phong trào đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ quan trọng của từng khu dân cư. Được sự chỉ đạo tích cực của huyện, các thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường như: Chính quyền phối hợp với Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã xây dựng mô hình thu gom rác thải ở KDC, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, mô hình thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của Hội Nông dân đã từng bước nâng cao ý thức của bà con nhân dân đối với việc bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên với mô hình thắp sáng đường quê, vận động bà con tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa của hộ gia đình và của KDC. Phát động xây dựng các mô hình điểm tại các khu dân cư như mô hình: “Khu dân cư giúp một hộ nghèo thoát nghèo”,“Giúp đỡ hộ nghèo neo đơn”, “tiếng loa an ninh”…, đồng thời xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình hay đem lại hiệu quả cao ở các khu dân cư trên địa bàn huyện như mô hình “Không cắn hạt dưa trong đám tang”; mô hình “Vì sức khỏe cộng đồng” ; “Nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilong” 02 mô hình này đã được Mặt trận và các đoàn thể xã Bình Minh triển khai liên tiếp và nhanh chóng lan tỏa trên đại bàn huyện và đem lại hiệu ứng cao; mô hình “Đường hoa khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” ra 3 khu dân cư: Hưng Mỹ, Vân Tây, Phước Châu tại Bình Triều; mô hình trồng hoa tạo cảnh quan môi trường chống đổ rác thải ở các khu công cộng để hạn chế ô nhiễm môi trường tại Bình Đào; Ký kết mô hình tự quản trong về việc xây dựng môi trường đô thị văn minh ở KDC ven biển xã Bình Tịnh - Bình Minh.
     Phong trào đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Mặt trận các cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện. Phong trào đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh được phát huy...
     Mặc dù vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, song qua quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có những chuyển biến và động lực để thúc đẩy cuộc vận động là “sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”. Cuộc vận động đã lan tỏa đến 106 KDC trên địa bàn huyện và mang lại những kết quả thiết thực: Các cấp uỷ Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương. Chính quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc triển khai thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động; xem cuộc vận động là nội dung trọng tâm chương trình phối hợp giữa chính quyền các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Địa bàn triển khai thực hiện cuộc vận động là ở KDC, nội dung vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tạo nên sự đồng thuận trong khu dân cư; góp phần vào sự đổi thay, phát triển bền vững của cộng đồng dân cư.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00009558387

Hôm nay: 1687
Hôm qua: 6192
Tháng này: 34200
Tháng trước: 268698
Năm này: 1371186
Năm trước: 1845672