NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Tác giả: Minh Tân Ngày đăng: 9:58 | 16/01/20 Lượt xem: 219

Thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218 - QĐ/TW ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình luôn đẩy mạnh thực hiện và nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan liên quan nên việc triển khai khá đồng bộ, tích cực, từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.


Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019
     Ông Võ Tấn Thuận - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết: với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, hằng năm MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình đã chủ động lựa chọn những nội dung giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, của các địa phương, đơn vị và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm; bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện để đề xuất nội dung giám sát, phản biện, góp ý phù hợp.
     Cụ thể, trong năm 2019, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức diễn đàn “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tại diễn đàn, nhiều ý kiến góp ý đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề nổi cộm xảy ra trong thời gian gần đây như: nhiều dự án quy hoạch quá lâu khiến cho người dân các xã cánh đông không thể xây dựng mới nhà ở; báo động tình trạng trộm cắp, tín dụng đen diễn ra nhiều nơi; cần công khai quy hoạch và quản lý quy hoạch các dự án; cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Thăng Bình trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Các ý kiến góp ý đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổng hợp, phân loại để gửi các lên cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời.
     Về hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề như: giám sát việc thực hiện công tác quản lý hiện trạng, công tác quản lý đất 5%, quản lý tài nguyên khoáng sản tại UBND xã Bình Hải và giám sát kết quả thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn huyện tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện. Cạnh đó, còn tham gia cùng với Hội Nông dân huyện giám sát việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bình Phú và Bình Trung. Riêng các địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam 22 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện 20 cuộc giám sát tại 26 đơn vị về các nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương phát hiện 16 vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền các cấp, kịp thời kiến nghị các nội dung với HĐND, UBND các cấp và các cơ quan liên quan kiểm tra xử lý, tạo được niềm tin trong nhân dân.
     Đối với hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ huyện đến cơ sở tổ chức tham gia góp ý và tập hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và cấp trên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì tổ chức hội nghị phản biện dự thảo đề án Hỗ trợ dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động giai đoạn 2019 – 2020 và đến năm 2025; lấy ý kiến thống nhất dự thảo đề án Phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2020 đến 2025. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của những người am hiểu về lĩnh vực hoạt động và thành viên của các các Ban tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp các ý kiến phản biện gởi cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh Đề án trước khi trình HĐND huyện thông qua.
     Với những cách làm linh hoạt, trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp cùng các tổ chức thành viên chọn những vấn đề bức xúc trong nhân dân để thực hiện giám sát. Qua giám sát kịp thời phát hiện những thiếu sót đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, khắc phục. Ngoài ra, MTTQ huyện còn thực hiện tốt việc tham gia góp ý phản biện vào các dự thảo đề án liên quan trực tiếp đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình cao.
     Thời gian tới, theo ông Võ Tấn Thuận để thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ Viêt Nam huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiện. Cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình và điều kiện thực tế ở địa phương, kịp thời bổ sung nội dung phản biện xã hội khi có yêu cầu. Ngoài ra, MTTQ cấp trên cần có những văn bản hướng dẫn cụ thể, phù hợp với từng địa phương trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời tạo điều kiện cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia các lớp bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng về quy trình, phương pháp giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
M.T

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00008501060

Hôm nay: 3331
Hôm qua: 2834
Tháng này: 136232
Tháng trước: 177627
Năm này: 313859
Năm trước: 1845672