Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đến 16 h ngày 18/7/2019

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 9:13 | 19/07/19 Lượt xem: 470

Đến 16 h ngày 18/7/2019 Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 21 xã, thị trấn: Bình Dương, Bình Đào, Bình Sa, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, thị trấn Hà Lam, Bình Trung, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Quý, Bình An, Bình Nguyên, Bình Chánh, Bình Quế, Bình Định Nam, Bình Phú. Cụ thể:

     1. Xã Bình Dương (Đợt I):
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 21/5/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bầu Bính, Duy Hà, Nam Hà, Lạc Câu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 22 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 53 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.450 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     Xã Bình Dương (Đợt II):
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 15/7/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Bầu Bính, Duy Hà)
     + Số hộ có lợn bệnh: 4 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 7 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 790 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     2. Xã Bình Đào:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 15/7/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Vân Tiên, Phước Long)
     + Số hộ có lợn bệnh: 420 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1414con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 78.259 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 67 hộ có dịch, 163 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 8864 kg)
     3. Xã Bình Sa:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có bệnh: 5 thôn (Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Tiên Đỏa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 502 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 2194 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 88.808 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 25 hộ có dịch, 144 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 3568 kg)
     4. Xã Bình Giang:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 27/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bình Khương, Bình Túy, Bình Hòa, Hiền Lương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 105 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 530 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 28.913 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 29 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1525 kg)
     5. Xã Bình Phục:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Tất Viên, Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây)
     + Số hộ có lợn bệnh: 567 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 920 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 63.226kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 46 hộ có dịch, 73 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 4808 kg)
     6. Xã Bình Triều:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước Ấm, Hựng Mỹ, Vân Tây, Phước Châu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 206 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 741 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 43.915 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 17 hộ có dịch, 81 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 4256 kg)
     7. Xã Bình Hải:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước An, Đồng Trì, Hiệp Hưng, Kỳ Trân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 520 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 2492 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 112.220 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 9 hộ có dịch, 47 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1979 kg)
     8. Xã Bình Nam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 5 thôn (Phương Tân, Vịnh Giang, Thái Đông, Đông Tác, Nghĩa Hòa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 259 hộ + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1051 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 43.036 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 13 hộ có dịch, 35 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1361 kg)
     9. Xã Bình Tú:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 8 thôn (Tú Ngọc A, Tú Ngọc B, Phước Cẩm, Tú Nghĩa, Phước Cẩm, Trường An, Tú Phương, Tú Mỹ)
     + Số hộ có lợn bệnh: 559 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1804 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 93.037 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 58 hộ có dịch, 172 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 5958 kg)
     10. Thị trấn Hà Lam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số tổ có lợn bệnh: 3 Khu phố (Khu phố 8, Khu phố 9, Khu phố 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 178 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 300 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 25.369 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 19 hộ, 29 lợn bệnh và tiêu hủy, trọng lượng 2730 kg)
     11. Xã Bình Trung:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (Kế Xuyên 2, Kế Xuyên 1, Trà Long, Vinh Phú, Đồng Xuân, Tứ Sơn, Vĩnh Xuân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 317 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1334 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 73.901 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 18 hộ có dịch, 72 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 4483 kg)
     12. Xã Bình Minh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Bình Tịnh, Tân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 46 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 180 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 7.487 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     13. Xã Bình Định Bắc:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 05/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Đồng Dương, Xuân Thái, Xuân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 54 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 208 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 8.051 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 8 hộ có dịch, 34 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1832 kg)
     14. Xã Bình Trị:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 07/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Vinh Huy, Châu Lâm, Việt Sơn)
     + Số hộ có lợn bệnh: 26 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 57 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.627 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 5 hộ có dịch, 16 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 787 kg)
     15. Xã Bình Quý:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 10/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Quý Xuân, Quý Thạnh 1, Quý Mỹ, Quý Hương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 473 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1229 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 83.204 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 65 hộ có dịch, 105 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 7978 kg)
     16. Xã Bình An:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 11/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (An Mỹ, An Phước, An Dưỡng, An Thành 2, An Thái, An Thành 3, An Thành 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 172 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 776 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 31.184 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 23 hộ có dịch, 122 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 5252 kg)
     17. Xã Bình Nguyên:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 13/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Thanh Ly 1, Thanh Ly 2, Liễu Thạnh)
     + Số hộ có lợn bệnh: 104 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 256 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 14.426 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 14 hộ có dịch, 18 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1438 kg)
     18. Xã Bình Chánh:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 24/6/2019
      + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Mỹ Trà, Tú Trà, Ngũ Xã, Long Hội)
      + Số hộ có lợn bệnh: 212 hộ
      + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 645 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 43.431 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 46 hộ có dịch, 175 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 10.318 kg)
      19. Xã Bình Quế:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 05/7/2019.
      + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Bình Hội, Bình Quang)
      + Số hộ có lợn bệnh: 72 hộ
      + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 308 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 15.572 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 12 hộ có dịch, 80 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2954 kg)
      20. Xã Bình Định Nam:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 11/7/2019
      + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Đông Thanh Sơn, An Lộc)
      + Số hộ có lợn bệnh: 30 hộ
      + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 81 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 5.552 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 9 hộ có dịch, 19 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1826 kg)
      21. Xã Bình Phú
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 14/7/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Lý Trường, Đức An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 6 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 7 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 939 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     Diễn biến tình hình dịch bệnh tại các địa phương rất phức tạp và lây lan nhanh (Đặc biệt tại các xã Bình Đào, Bình Quý, Bình Tú, Bình Sa, Bình Chánh, Bình Quý đang tiêu hủy với số lượng lớn).
      Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã có dịch đến thời điểm báo cáo: 4.854 hộ có lợn dịch; 16.587 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy; tổng trọng lượng tiêu hủy: 868.394 kg.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00008327656

Hôm nay: 980
Hôm qua: 6962
Tháng này: 140455
Tháng trước: 108517
Năm này: 140455
Năm trước: 1845672