Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 8:04 | 17/07/19 Lượt xem: 590

Đến 16 giờ ngày 16.7.2019, Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 21 xã, thị trấn: Bình Dương, Bình Đào, Bình Sa, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, thị trấn Hà Lam, Bình Trung, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Quý, Bình An, Bình Nguyên, Bình Chánh, Bình Quế, Bình Định Nam, Bình Phú.

     1. Tại xã Bình Dương:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 21/5/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bầu Bính, Duy Hà, Nam Hà, Lạc Câu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 26 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 60 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 4.240 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 7 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 790 kg)
      2. Tại xã Bình Đào:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
      + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Vân Tiên, Phước Long)
      + Số hộ có lợn bệnh: 332 hộ
      + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1129 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 64.601 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 26 hộ có dịch, 58 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 3689 kg)
      3. Tại xã Bình Sa:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
      + Số thôn có bệnh: 5 thôn (Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Tiên Đỏa)
      + Số hộ có lợn bệnh: 441 hộ
      + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 17781 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 77.403 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 31 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1384 kg)
      4. Tại xã Bình Giang:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 27/5/2019
      + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bình Khương, Bình Túy, Bình Hòa, Hiền Lương)
      + Số hộ có lợn bệnh: 94 hộ
      + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 427 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 24.689 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 8 hộ có dịch, 28 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2148 kg)
     5. Tại xã Bình Phục:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Tất Viên, Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây)
     + Số hộ có lợn bệnh: 461 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 783 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 53.940kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 65 hộ có dịch, 99 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 6639 kg)
     6. Tại xã Bình Triều:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước Ấm, Hựng Mỹ, Vân Tây, Phước Châu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 179 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 632 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 37.236 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 16 hộ có dịch, 36 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2609 kg)
     7. Tại xã Bình Hải:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước An, Đồng Trì, Hiệp Hưng, Kỳ Trân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 487 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 2331 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 104.802 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 24 hộ có dịch, 143 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 5585 kg)
     8. Tại xã Bình Nam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 5 thôn (Phương Tân, Vịnh Giang, Thái Đông, Đông Tác, Nghĩa Hòa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 233 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 592 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 39.192 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 17 hộ có dịch, 89 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2745 kg)
     9. Tại xã Bình Tú:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 8 thôn (Tú Ngọc A, Tú Ngọc B, Phước Cẩm, Tú Nghĩa, Phước Cẩm, Trường An, Tú Phương, Tú Mỹ)
     + Số hộ có lợn bệnh: 451 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1442 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 73.637 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 57 hộ có dịch, 145 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 8583 kg)
     10. Tại thị trấn Hà Lam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số tổ có lợn bệnh: 3 Khu phố (Khu phố 8, Khu phố 9, Khu phố 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 137 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 235 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 20.126 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 26 hộ, 37 lợn bệnh và tiêu hủy, trọng lượng 4164 kg)
     11. Tại xã Bình Trung:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (Kế Xuyên 2, Kế Xuyên 1, Trà Long, Vinh Phú, Đồng Xuân, Tứ Sơn, Vĩnh Xuân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 278 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1167 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 63.943 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 16 hộ có dịch, 73 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2672 kg)
     12. Tại xã Bình Minh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Bình Tịnh, Tân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 42 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 167 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 7.020 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 8 hộ có dịch, 30 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1161 kg)
     13. Tại xã Bình Định Bắc:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 05/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Đồng Dương, Xuân Thái, Xuân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 41 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 164 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 5.682 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 8 hộ có dịch, 8 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 566 kg)
     14. Tại xã Bình Trị:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 07/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Vinh Huy, Châu Lâm, Việt Sơn)
     + Số hộ có lợn bệnh: 20 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 35 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.538 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 1 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 102 kg)
     15. Tại xã Bình Quý:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 10/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Quý Xuân, Quý Thạnh 1, Quý Mỹ, Quý Hương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 281 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 872 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 58.488 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 117 hộ có dịch, 360 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 24.270 kg)
     16. Tại xã Bình An:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 11/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (An Mỹ, An Phước, An Dưỡng, An Thành 2, An Thái, An Thành 3, An Thành 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 126 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 516 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 21.635 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 23 hộ có dịch, 67 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2913 kg)
     17. Tại xã Bình Nguyên:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 13/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Thanh Ly 1, Thanh Ly 2, Liễu Thạnh)
     + Số hộ có lợn bệnh: 84 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 230 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 12.333 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 15 hộ có dịch, 21 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1362 kg)
     18. Tại xã Bình Chánh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 24/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Mỹ Trà, Tú Trà, Ngũ Xã, Long Hội)
     + Số hộ có lợn bệnh: 141 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 383 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 28.239 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 21 hộ có dịch, 72 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 5691 kg)
     19. Tại xã Bình Quế:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 05/7/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Bình Hội, Bình Quang)
     + Số hộ có lợn bệnh: 51 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 192 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 10.382 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 5 hộ có dịch, 17 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 685 kg)
     20. Tại xã Bình Định Nam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 11/7/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Đông Thanh Sơn, An Lộc)
     + Số hộ có lợn bệnh: 13 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 37 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.366 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 11 hộ có dịch, 35 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2189 kg)
     21. Tại xã Bình Phú
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 14/7/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Lý Trường, Đức An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 5 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 6 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 741 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 5 hộ có dịch, 6 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 741 kg)
     Diễn biến tình hình dịch bệnh tại các địa phương rất phức tạp và lây lan nhanh (Đặc biệt tại các xã Bình Quý, Bình Phục, Bình Hải, Bình Tú, Bình Trung, Bình Sa, Bình Chánh đang tiêu hủy với số lượng lớn).
     Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã có dịch đến thời điểm báo cáo: 3.931 hộ có lợn dịch; 13.544 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy; tổng trọng lượng tiêu hủy: 712.221 kg.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00008327583

Hôm nay: 907
Hôm qua: 6962
Tháng này: 140382
Tháng trước: 108517
Năm này: 140382
Năm trước: 1845672