NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Nông dân huyện Thăng Bình với phong trào Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 11:12 | 24/06/19 Lượt xem: 995

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Thăng Bình và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, Hội Nông dân từ huyện đế cơ sở đã tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm trong hoạt động Hội.

     Những kết quả đạt được
     Là một trong ba phong trào thi đua lớn của các cấp Hội Nông dân, trong những năm qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện đến tận hội viên nông dân. Hàng năm, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức cho hộ hội viên đăng ký thi đua hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp: cấp TW, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở theo tiêu chí chung. Trong 5 năm qua (2014 - 2019), đã có 25.673 lượt hộ/36.337 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; qua tổng kết phong trào, giai đoạn 2014 - 2019 đã có 9.898 hộ nông dân được công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh gioit các cấp, trong đó, cấp xã có 6.679 hộ, cấp huyện có 2.661 hộ, cấp tỉnh có 433 họ, đặc biết cấp Trung ương có 20 hộ được công nhận.
     Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tham mưu với cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp và phối hợp thực hiện một số chương trình; dự án phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”; đồng thời thực hiện tốt việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ hội Nông dân đã giúp hàng trăm hộ nông dân được vay vốn sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân biết phát huy tiềm năng đất đai, nguồn lực, sức sáng tạo trong lao động để phát triển sản xuất với quy mô lớn, góp phần quan trọng giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân góp phần ổn định đời sống ở địa phương.
     Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần thực hiện có hiệu quả đề án dồn điền đổi thửa, tích tụ tập trung ruộng đất, hình thành các cánh đồng mẫu lớn, các vùng sản xuất chuyên canh... tạo điều kiện liên kết, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích; một số hộ nông dân đã thực hiện đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ; phát huy thế mạnh của mỗi vùng, miền, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng. Trong đó, hợp tác xã Nông Nghiệp Bình Đào với việc tích tụ, tập trung được khoảng 55 ha đất ruộng lúa để sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao… với tổng doanh thu trung bình hằng năm lên đến gần 4 tỷ đồng, đã tạo nên phong trào sản xuất nông sản hàng hóa, nâng cao giá trị trên một đợn vị diện tích và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động theo thời vụ hay mô hình hợp tác xã Rau Mỹ Hưng - Bình Triều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP góp phần đáng kể nâng cao thu nhập cho nông dân và giới thiệu, quảng bá sản phẩm rau sạch của địa phương tại các Trung tâm thương mại ở Tam Kỳ, Đà Nẵng là minh chứng tiêu biểu cho hiệu quả việc dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất trong thời gian qua.
     Từ phong trào, nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các trang trại chăn nuôi qui mô lớn dần được hình thành, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình nuôi heo, nuôi Trùn quế gắn với xây dựng hầm Biogas nhằm xử lý chất thải, vừa giảm chi phí đầu tư vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của nông dân Võ Văn Trúc (xã Bình Tú) là minh chứng cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
     Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, người nông dân đã từng bước tiếp cận với công nghệ tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường. Các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ngày càng tăng cả số lượng lẫn quy mô, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ đó, đã hình thành nên nhiều mô hình đạt tổng thu từ 4-5 tỷ đồng/năm và giúp giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Ảnh: Mô hình trồng khổ qua của anh Nguyễn Xô, xã Bình Phú
     Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình và cá nhân nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong những năm qua. Những trang trại lớn mang lại kinh tế cao dần hình thành như trang trại của nông dân Lê Duy Đức (xã Bình Nam); trang trại của nông dân Đặng Văn Sỹ (xã Bình Sa); trang trại của nông dân Nguyễn Thanh Tùng (xã Bình Quế); trang trại tổng hợp và dịch vụ thú y, thức ăn chăn nuôi của của nông dân Phan Văn Trí (xã Bình Giang)… Nhiều mô hình và cá nhân tiêu biểu được ghi nhận như mô hình nuôi Trùn quế, nuôi heo của nông dân Võ Văn Trúc (xã Bình Tú); mô hình Chăn nuôi và dịch vụ thú y của nông dân Trần Văn Năm (xã Bình Đào); mô hình sản xuất phôi, trồng nấm Bào Ngư của nông dân Lê Ngộ (thị trấn Hà Lam); mô hình thu mua và chế biến đậu phụng rang của gia đình anh Thủy Châu Thuận (xã Bình Phục); mô hình trồng môn hương, khổ qua và dưa leo của anh Nguyễn Xô (xã Bình Phú). Những mô hình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu trồng những loại cây ăn quả, cây rau màu có thu nhập kinh tế cao, điển hình như hộ nông dân Nguyễn Văn Long (xã Bình Lãnh); hộ nông dân Châu Sanh, Nguyễn Văn Đào (xã Bình Chánh)… có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Mô hình tiểu thủ công nghiệp và SXKD dịch vụ phát triển ngày càng tăng đem lại hiệu quả thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình, điển hình như Bún Phở khô Hương Huệ (xã Bình Trị), thu mua và chế biến hải sản của anh Nguyễn Văn Huệ (xã Bình Minh)…vừa làm giàu cho gia đình và giải quyết cho hàng chục lao động tại địa phương có việc làm thường xuyên.
     Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân còn góp phần quan trọng vào chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Mỗi năm đã giúp cho hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo, hộ trung bình lên khá giàu. Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình và sáng kiến hay, với nhiều cách làm thiết thực; phong trào đã thu hút khích lệ hàng ngàn hộ nông dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và nội lực của gia đình để vươn lên thoát nghèo và làm giàu, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
     Có thể nói, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân trong huyện đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà thời gian qua. Đời sống của người nông dân từng bước được nâng cao; số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm, nông dân yên tâm phấn khởi sản xuất và tích cực góp công sức, tiền của, đất đai cùng chính quyền chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
     Tiếp tục đẩy mạnh phong trào
     Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn; góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, gắn với thương hiệu sản phẩm và phát triển mạnh theo hướng kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế là phương hướng được đề ra trong giai đoạn sắp tới.
     Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đưa phong trào đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả. Gắn phong trào nông dân SXKD giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
     Các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới; giáo dục hội viên gương mẫu trong việc tổ chức thực hiện Luật Đất đai, không lấn chiếm đất đai xây dựng nhà cửa, công trình, trồng cây trái phép. Tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân được học tập, học nghề; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; tiếp cận thị trường và nâng cao trình độ để trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đưa Phong trào nông dân SXKD giỏi phát triển theo chiều sâu, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và kêu gọi đầu tư, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy liên kết sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có sức cạnh tranh cao. Tích cực xây dựng và nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân. Gắn kết hoạt động của Hội với các mô hình đang hình thành tại nhiều địa phương; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, những chủ trang trại, những nông dân trẻ tiên tiến để họ phấn đấu trở thành những doanh nghiệp có tài, đức, có năng lực phát triển kinh tế, làm nòng cốt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hướng phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể như hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chi tổ Hội nghề nghiệp… tăng cường đoàn kết giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong sản xuất, kinh doanh, liên kết giữa các mô hình trang trại, gia trại, tổ hợp tác, các Câu lạc bộ chăn nuôi, các hộ sản xuất giỏi nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp liên kết với các doanh nghiệp để quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đảm bảo đầu ra cho nông sản.
     Đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào phát triển. Tạo điều kiện để nông dân được vay vốn, mở rộng sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân; mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, phát triển một nền nông nghiệp bền vững./.
M.Q

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00008033758

Hôm nay: 1154
Hôm qua: 7414
Tháng này: 97678
Tháng trước: 135512
Năm này: 1692229
Năm trước: 1008487