Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 39/2014/TT-BTC
Ngày ban hành: 31/03/2014
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng
Ngày hiệu lực: 01/06/2014
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ_CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 Thong_tu_-39-2014-TT-BTC_HD_thi_hanh_ND_51-2010-ND-CP_ngay_14-5-2010....PDF 7,49 Mb