default Orange

CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT PHẬT VIỆN ĐỒNG DƯƠNG!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 250 items in 13 pages
1 Công văn về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số/Ký hiệu: 1042/UBND-NV ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 312 lượt

01/10/2019
2 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 2653/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 428 lượt

24/09/2019
3 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 23/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 272 lượt

04/09/2019
4 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8/2019 và 8 tháng năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2019
Số/Ký hiệu: 231/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 250 lượt

03/09/2019
5 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 15/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 504 lượt

09/07/2019
6 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 40/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng
Đã xem: 522 lượt

13/05/2019
7 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4/2019, 4 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 5/2019
Số/Ký hiệu: 118/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 695 lượt

07/05/2019
8 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN Quý I; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II năm 2019
Số/Ký hiệu: 86/BC-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Đã xem: 683 lượt

01/04/2019
9 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 395/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 80 lượt

28/02/2019
10 Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Văn thư - Lưu trữ năm 2019
Số/Ký hiệu: 171/KH-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Đã xem: 74 lượt

28/02/2019
11 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Thăng Bình năm 2019
Số/Ký hiệu: 172/KH-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Đã xem: 70 lượt

28/02/2019
12 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm 2018
Số/Ký hiệu: 2842/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 1085 lượt

22/11/2018
13 Công văn v/v nộp hồ sơ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch
Số/Ký hiệu: 1209/SVHTTDL-QLLH ; Người ký: Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc
Đã xem: 849 lượt

08/10/2018
14 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2018
Số/Ký hiệu: 1021/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Thức - Phó Chủ tịch
Đã xem: 957 lượt

21/09/2018
15 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 08, HĐND huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 17/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 1279 lượt

13/07/2018
16 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Số/Ký hiệu: 110/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Đã xem: 1838 lượt

18/01/2018
17 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, đón Xuân Mậu Tuất 2018; Kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Số/Ký hiệu: 01/KH-VH&TT ; Người ký: Trương Công Hùng - Trưởng phòng
Đã xem: 1666 lượt

17/01/2018
18 Thông tư quy định mức giá cước tối và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Số/Ký hiệu: 22/2017/TT-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng
Đã xem: 1390 lượt

29/09/2017
19 Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
Số/Ký hiệu: 23/2017/TT-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng
Đã xem: 1296 lượt

29/09/2017
20 Công văn thực hiện Chỉ thị 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 953/UBND-NV ; Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Đã xem: 1137 lượt

24/10/2017